Често задавани въпроси

Въпроси

Имате въпрос, свързан с ваучерите, които издаваме?

Вълнува Ви как да поръчате или къде можете да ги използвате?

Искате да бъдете наш партньор, но не знаете как?

Тук събрахме за Вас най-често задаваните въпроси, но ако имате нужда от повече информация, може да се свържете с нас или да ни изпратите запитване по имейл или чрез нашия онлайн формуляр.

Всеки въпрос може да намери своя отговор.

Как мога да поръчвам ваучери за храна?

Ако имате сключен договор с нас, можете да ни изпратите заявка като попълните Бланка за поръчка на ваучери за храна на хартиен носител.

Ако нямате сключен договор с нас, можете да свържете с нас.


Кой може да получава ваучери за храна?

Ваучери за храна в размер до 200лв месечно могат да получават служители, които са назначени по трудов договор или договор за управление и контрол на всяка една фирма, сключила договор с оператор, получил разрешение от Министерство на Финансите.


Каква е разликата между ваучери за храна и подаръчни ваучери?

Ваучерите за храна са средство за замяна, посредством което срещу номиналната стойност на ваучерите ползвателите получават единствено храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо хранене, обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на чл. 19 от Закона за храните.

Подаръчните ваучери са средство за замяна, посредством което ползвателите нямат ограничения за вида на стоките, които могат да получат срещу номиналната стойност на ваучерите


Как мога да намеря търговски обект?

Потърси в секция Търговска мрежа.


Как да предложа търговски обект?

Свържи се с нас.


Как мога да сключа договор като търговски обект?

Изпрати запитване на имейл адрес bg-voucher@kaufland.bg или се свържи с нас.


Кой може да получава ваучери за храна по Наредба 11?

Ваучерите за храна по Наредба №11 се полагат на служители, които работят при специфични условия и организация на труд и които са назначени на трудов договор или договор за управление. С тези ваучери могат да се закупуват хранителни продукти и напитки, които са определени със заповед на работодателя и Трудова медицина.


Какво значи специфични условия и организация на труд?

За работа при специфични условия се определя труда, който полагат работниците и служителите, които работят: 1.под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ; 2.като водолази и работещи в кесони; 3.при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време; 4.в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот; 5.в среда на йонизиращи лъчения; 6.под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации; 7.в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри -в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали; 8.в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти; 9.в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт; 10.непосредствено във: а)добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали; б)производството на кокс и металургични огнеупори; в)преработката на концентрати и агломерати от руда; г)преработка и обогатяване на въглища; д)производството на оловни акумулатори; 11.в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси -само за пряко заетите; 12.в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми; 13.в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника; 14.в специални (затворени) помещения с клас на чистота -А, В и С.

За работа при специфична организация на труда се определя труда на работниците и служителите, които: 1.са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа; 2.работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време; 3.работят в производства с непрекъсваем процес на работа; 4.работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.


Имат ли ваучерите за храна срок на валидност и какъв е той?

Валидността на ваучера задължително е изписана върху него. По закон тя е до 12 месеца от датата, на която Министерство на финасите е отпуснало съответната квота. Ваучерите се приемат в търговските обекти до изписаната върху тях дата.


Каква валидност имат Kaufland ваучерите за подарък?

Kaufland ваучери за подарък се предлагат с три различни срока на валидност - 5 години, 6 месеца и 3 месеца. Валидността започва да тече от датата на активация на ваучера. При изпращане на пластиките чрез куриер, активацията се осъществява след потвърждение на доставката. При презареждане, пластиките се активират с новата сума непосредствено след постъпване на плащане.


Как да разбера каква сума е останала в подаръчния ми ваучер?

Остатъчната стойност на ваучера можете да проследите в касовия бон от последната Ви покупка. Ако не разполагате с него, можете да проверите на информация във всеки филиал на Kaufland или да направите запитване на имейл bg-voucher@kaufland.bg, като посочите баркода на ваучера.


Отиди в началото