Ваучерите за храна като социална придобивка

Предимствата на Кауфланд Сървис

Ваучери за храна по Наредба № 7 или Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11?

Ваучери за храна по Наредба № 7

  • Оптимизиране на разходите за работодателите
  • Освобождават от данък и осигуровки върху сумата до 200лв месечно
  • Опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите
  • Увеличение на месечното възнаграждение за служителите
  • Лесна употреба

Ваучери за храна или Ваучери за безплатна храна

Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11

  • Оптимизиране на разходите за работодателите
  • Освобождава от данък и осигуровки без ограничение на сумата
  • Опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите
  • Увеличение на месечното възнаграждение
  • Лесна употреба

С Наредба № 11 се определят условията и реда за осигуряване на безплатна храна за работници и служители, които работят в предприятия със специфични условия на труд.

Допълнителни услуги

Ние ценим Вашето време. Затова предлагаме допълнителни услуги:

Важни документи

Тук можете да намерите необходимата информация относно поръчките, доставките и осребряването на ваучери за храна:


Визия Kaufland ваучери за храна

Бланка за поръчка на ваучери за храна.pdf

Бланка за поръчка на ваучери за храна.xlsx

Бланка за осребряване на ваучери за храна.pdf

Бланка за осребряване на ваучери за храна.xlsx

Списък на операторите на ваучери за храна, както и обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2022 г.

Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-129 от 04.03.2022 г. за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой на квотите за 2022 г.

Наредба №7 за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна

Закон за коропоративното подоходно облагане

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна

Принципи на защита на данните