Ваучерите за храна като социална придобивка

Предимствата на Кауфланд Сървис

Ваучери за храна по Наредба № 7 или Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11?

Ваучери за храна по Наредба № 7

  • Оптимизиране на разходите за работодателите
  • Освобождават от данък и осигуровки върху сумата до 200лв месечно
  • Опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите
  • Увеличение на месечното възнаграждение за служителите
  • Лесна употреба

Ваучери за храна или Ваучери за безплатна храна

Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11

  • Оптимизиране на разходите за работодателите
  • Освобождава от данък и осигуровки без ограничение на сумата
  • Опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите
  • Увеличение на месечното възнаграждение
  • Лесна употреба

С Наредба № 11 се определят условията и реда за осигуряване на безплатна храна за работници и служители, които работят в предприятия със специфични условия на труд.

Допълнителни услуги

Ние ценим Вашето време. Затова предлагаме допълнителни услуги:

Важни документи

Тук можете да намерите необходимата информация относно поръчките, доставките и осребряването на ваучери за храна:


Визия Kaufland ваучери за храна

Бланка за поръчка на ваучери за храна.xlsx

Бланка за осребряване на ваучери за храна.xlsx

Списък на операторите на ваучери за храна, както и обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2023 г.

Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-4 от 03.01.2023 г. за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой на квотите за 2023 г.

Наредба №7 за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна

Закон за коропоративното подоходно облагане

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна

Принципи на защита на данните