Електронни ваучери за храна Kaufland

На 27 юли 2023 г. Народното събрание одобри нормативни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 209а), които дават възможност за издаване на електронни ваучери за храна по Наредба № 7. От 1 януари 2024 г. работодателите ще могат да поръчват ваучери за храна на електронен носител (карта) или изцяло виртуален инструмент.

Електронните ваучери са освободени от данъци и осигуровки до 200 лв. на месец на служител и ще могат да се ползват на POS терминали в търговските обекти, включени в партньорската мрежа на съответния оператор на ваучери за храна. Изискванията към работодателите остават непроменени – да предоставят еднаква сума на всички свои служители, да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, да не са намалявали заплатите на служителите през предходните три месеца.

Дигитализацията ще улесни и модернизира процеса на използване на ваучери за храна, както при работодателите, така и при потребителите, търговците и доставчиците на ваучери.

От 01 януари 2024г. до 30 юни 2024г. могат да бъдат издавани ваучери за храна по Наредба 7 както на хартиен, така и на електронен носител. До изтичане на преходния период, работодателите могат да избират на какъв носител да предоставят ваучерите за храна, но те трябва да бъдат на един и същи носител за всички служители за конкретния месец.

Предимства на Kaufland е-ваучер

  • Модерно, лесно и удобно дигитално решение;

  • Оптимизиране на процесите по обработка и администриране при работодателите;

  • Осигурено удобно и бързо безконтактно плащане на POS терминал;

  • По-високо ниво на сигурност и защита с PIN код;

  • Възможно плащане с точност до стотинка;

  • Проверка на баланс и остатъчна стойност;

  • Постоянно развиваща се търговска мрежа;

Kaufland e-ваучер

Срокът на валидност, транзакциите и наличността на дигиталните ваучери могат да бъдат проверени в портала на картовия оператор https://www.e-voucher.bg/.
Като допълнителна защита е предоставена възможност за блокиране на картата от страна на картодържателя за случаите, когато това е необходимо.

Предимства за работодателите


Предимства за служителите


Предимства за търговците


Често задавани въпроси, свързани с Kaufland е-ваучер

Получих карта и пин код, но загубих приложената инструкция. Как да активирам картата си?

Прочетете приложената инструкция.

Блокирах си пин кода. Какво да правя?

При 3 неуспешни опита за въвеждане на пин код, картата се блокира и трябва да бъде преиздадена.
Уведомете работодателя си и той ще заяви преиздаване на картата.

Активирах си картата, смених си пина, но не мога да платя. Каква е причината?

Първото плащане с картата задължително трябва да е контактно (картата се поставя в ПОС терминала) и с въведен пин код.

Ако не можете да платите контактно и с въведен пин код, уверете се, че обектът, в който пазарувате, приема Kaufland е-ваучери. Възможно е да приема ваучери на хартиен носител, но все още да не приема такива на електронен.

Актуален списък на обектите, които приемат Kaufland ваучери за храна и съответно вида носител, който приемат, можете да откриете в секция Търговска мрежа.

Ако в списъка с обекти изрично е посочено, че магазинът, в който се опитвате да платите, приема ваучери на електронен носител и не сте успели да направите успешно контактно плащане, моля да подадете информация на bg-voucher@kaufland, за да можем да проучим и разрешим проблема.

Защо не мога да платя с Kaufland е-ваучер в магазин, в който до вчера плащах с Kaufland хартиени ваучери?

Ако не можете да платите контактно и с въведен пин код, уверете се, че обектът, в който пазарувате, приема Kaufland е-ваучери. Възможно е да приема ваучери на хартиен носител, но все още да не приема такива на електронен.

Актуален списък на обектите, които приемат Kaufland ваучери за храна и съответно вида носител, който приемат, можете да откриете в секция Търговска мрежа.

Ако в списъка с обекти изрично е посочено, че магазинът, в който се опитвате да платите, приема ваучери на електронен носител и не сте успели да направите успешно контактно плащане, моля да подадете информация на bg-voucher@kaufland, за да можем да проучим и разрешим проблема.

Какъв е срока за възстановяване на блокирани или двойно изтеглени суми е-ваучери?

Официалният срок на банките за отблокиране или възстановяване на суми е до 30 дни.

Работи се по съкращаване на срока.

Изгубих си (откраднаха ми) картата. Каква да правя?

Уведомете работодателя си, за да заяви преиздаване на картата.

Ако сте се регистрирали в системата e-voucher.bg, влезте и блокирайте картата си, за да не може да бъде използвана

Ако нямате регистрация в системата e-voucher.bg, можете да се обадите на безплатния клиентски телефон 0800 11 720 или на посочените в секция Контакти телефони.

Мога ли да си следя наличността и направените транзакции?

Да, можете да се регистрирате в системата e-voucher.bg и да проверявате текущото салдо по картата си, направените транзакции и изтичащите валидности на заредените е-ваучери.

Проверка на салдо можете да направите и на банкомат.

Мога ли тегля пари от картата с електронни ваучери?

Не можете, има законова забрана.

Мога ли плащам през банкомат с картата с електронни ваучери?

Не можете, има законова забрана.

Не мога да се регистрирам в системата e-voucher.bg

За регистрация в системата e-voucher.bg, следвайте приложената инструкция.

При технически проблеми, моля да се обадите на безплатния клиентски телефон 0800 11 720.

Имат ли електронните ваучери за храна срок на валидност и какъв е той?

Валидността на електронния ваучер е 12 месеца от датата, на която Министерство на финасите е отпуснало съответната квота.

При плащане автоматично се дърпа сума от е-ваучера с най-скоро изтичаща валидност.

Каква валидност имат картите с е-ваучери?

Валидността на картите е 5 години и е изписана на гърба на картата, точно под номера й.

Как да разбера до кога е валидна картата, в която ми зареждат е-ваучери?

Валидността е изписана на гърба на картата, точно под номера й.

Отиди в началото