Kaufland ваучери за пазаруване с нова визия

От 01 март 2021г. Kaufland ваучери за пазаруване имат нова визия.

До изчерпване на ваучерите, отпечатани със старата визия, в обръщение ще бъдат и двата вида подаръчни ваучери.

Визиите на ваучерите можете да видите тук.

Нова визия подаръчен ваучер

Увеличение на необлагаемата сума на ваучерите за храна

Уважаеми партньори,

С изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, окончателно приети на 03.12.2020г., необлагаемата сума на социалните разходи, предоставени под формата на ваучери за храна се увеличава от 60 лв. на 80 лв. месечно.

Промяната е публикувана в Държавен вестник, брой 104 от 08.12.2020г. и влиза в сила от 01.01.2021г..

Kaufland ваучери за храна с нова визия

От 01 август 2020г. Кауфланд Сървис започва отпечатване на ваучери за храна с нова визия.

До изтичане на валидността на ваучерите, отпечатани със старата визия, в обръщение ще бъдат и двата вида ваучери за храна.

Ваучери за осребряване ще се приемат, както и досега, до 1 месец след изтичане на валидността им.

Визиите на ваучерите можете да видите тук.

Нова визия ваучер

Преустановява се издаването на фактури при закупуване на подаръчни ваучери

Уважаеми партньори,

Във връзка с промените в закона, касаещи намаляването на ДДС за детски храни, пелени и книги от 20% на 9%, считано от 01.07.2020г., Кауфланд Сървис преустановява издаването на фактури при закупуване на подаръчни ваучери.

Възстановява се издаването на фактури при пазаруване с подаръчни ваучери, закупени след 30.06.2020г..

Kaufland ваучери за храна вече и в супермаркети СиБиЕс

От началото на месец май 2020г. имате възможност да използвате Вашите Kaufland ваучери за храна вече и в супермаркети СиБиЕс. Към момента веригата разполага с 13 търговски обекта на територията на градовете Стара Загора, Нова Загора и Чирпан, които се присъединиха към нашата търговска мрежа.

Супермаркети СиБиЕс

Начин на работа във връзка с разпространението на COVID-19

Уважаеми партньори,

Кауфланд Сървис продължава да предоставя услуги на своите клиенти и доставчици, без промяна в нормалния режим на работа.

Поръчки, доставки и осребряване на ваучери за храна ще продължава да се осъществява по познатия Ви начин.
Възможно е да има известно забавяне при обработката на заявки, фактури и разплащания, за което предварително се извиняваме.

Kaufland носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.
Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип, клиентите и партньорите ни.

Можете да се запознаете с тях тук.

Квоти ваучери за храна 2020

Уважаеми партньори,

Ваучерите за храна в България са на квотен режим, като общата годишна квота се определя всяка година при гласуване на Закона за държавния бюджет.

За 2020г. е определена годишна квота в размер на 350 милиона лева.

С така отпуснатото увеличение от 30 милиона лева, квотата ще бъде абсолютно достатъчна за нуждите на пазара през 2020г. и поръчките ще бъдат обслужвани регулярно.