Новини

Ваучерите за храна стават електронни

Уважаеми партньори,

Съгласно промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се придвижда издаване на електронни ваучери за храна от 01 януари 2024 г.
Дигитализацията ще улесни и модернизира процеса на използване на ваучери за храна, както при работодателите, така и при потребителите, търговците и доставчиците на ваучери.

По-подробна информация можете да намерите тук.

Ваучерите за храна ще могат да се използват и за плащане на битови сметки

Уважаеми партньори,

Съгласно измененията в закона за държавния бюджет за 2022 г., ваучерите за храна ще могат да се ползват и за плащане на битови сметки.

Обектите, в които ще можете да използвате вашите Kaufland ваучери за храна за плащане на битови сметки, ще откриете в секция Търговска мрежа.

Ваучерите за храна ще могат да се използват и за туристически услуги

Уважаеми партньори,

Съгласно измененията в закона за държавния бюджет за 2022 г., ваучерите за храна ще могат да се ползват и за плащане на туристически услуги.

Промените са обнородвани в Държавен вестник, бр.52 от 05.07.2022 г.

Туристическите обекти, в които ще можете да използвате вашите Kaufland ваучери за храна, ще откриете в секция Търговска мрежа.

Увеличение на необлагаемата сума на ваучерите за храна и общата годишна квота

Уважаеми партньори,

Според Заповед ЗМФ-129 от 04.03.2022, Министерство на финансите увеличава годишната квота за ваучери за храна на 1 милиард лева.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2022 г., не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1,т.2, буква „б“ от ЗКПО, в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията на чл. 209 , ал. 1 , т. 1 – 3 от ЗКПО.

Квоти ваучери за храна 2022

Уважаеми партньори,

Според Заповед ЗМФ-64 от 28.01.2022, Министерство на финансите определя годишна квота за ваучери за храна в размер на 390 милиона лева.

Ще пристъпим към отпечатване на вече поръчаните ваучери за храна веднага, след като Кауфланд Сървис ЕООД получи индивидуална квота.

Актуализирана информация относно ваучерите за храна 2022 г.

Уважаеми партньори,

На 21.01.2022 (петък) Парламентът прие законопроект за удължаване на действието на Държавния бюджет за 2021 г. до края на март 2022 г.

Определена е квота в размер на 390 милиона лева до 31.03.2022, като сумата за ваучери за храна, освободена от данъци и такси, остава 80 лева на човек месечно. Ваучерите за храна продължават да се използват единствено за закупуване на хранителни продукти.

Очакваме скоро законопроектът да се обнародва в Държавен вестник и Министерство на финансите да издаде Заповед за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за ваучери за храна по Наредба 7.

Ще пристъпим към отпечатване на вече поръчаните ваучери за храна веднага, след като Министерство на финансите издаде заповедта и Кауфланд Сървис ЕООД получи индивидуална квота.

Важно съобщение относно ваучерите за храна 2022 г.

Уважаеми партньори,

Към момента няма влязъл в сила закон за държавния бюджет за 2022 г., поради което не е утвърдена обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна, съответно не е определена индивидуална квота и общ брой на индивидуалните квоти за 2022 г.

В Народното събрание е внесен Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., в който се предлагат разпоредби, уреждащи специфични обществени отношения до приемането на съответните закони за 2022 г., включително по отношение на общата годишна квота за ваучерите за храна.

Министерството на финансите има готовност за своевременно определяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общ брой на индивидуалните квоти, при съобразяване на окончателните текстове в закона.

Можете да се запознаете с официално публикуваната от Министерство на финансите информация по темата тук.

Ще пристъпим към отпечатване на вече поръчаните ваучери за храна веднага, след като Министерство на финансите издаде заповедта и Кауфланд Сървис ЕООД получи индивидуална квота.

Kaufland ваучери за храна вече и в магазини ХИТ

От 23.08.2021г. имате възможност да използвате Вашите Kaufland ваучери за храна вече и в магазини ХИТ.

Към момента веригата разполага с 2 търговски обекта на територията на град София, които се присъединиха към нашата търговска мрежа.

Kaufland ваучери за храна вече и в магазини Таримекс

От 23.08.2021г. имате възможност да използвате Вашите Kaufland ваучери за храна вече и в магазини Таримекс.

Към момента веригата разполага с 5 търговски обекта на територията на град Пазарджик, които се присъединиха към нашата търговска мрежа.

Kaufland ваучери за храна вече и в магазини Т-Маркет

От 16.08.2021г. имате възможност да използвате Вашите Kaufland ваучери за храна вече и в магазини Т-Маркет.

Към момента веригата разполага с 91 търговски обекта на територията на цялата страна, които се присъединиха към нашата търговска мрежа.

Kaufland ваучери за храна вече и в магазини Лекси

От 02.08.2021г. имате възможност да използвате Вашите Kaufland ваучери за храна вече и в магазини Лекси.

Към момента веригата разполага с 4 търговски обекта на територията на град Пловдив, които се присъединиха към нашата търговска мрежа.

Kaufland ваучери за храна вече и в магазини КАМ

От 23.06.2021г. имате възможност да използвате Вашите Kaufland ваучери за храна вече и в магазини КАМ.

Към момента веригата разполага с 19 търговски обекта на територията на градовете София, Пазарджик, Перник и Габрово, които се присъединиха към нашата търговска мрежа.

Kaufland ваучери за пазаруване с нова визия

От 01 март 2021г. Kaufland ваучери за пазаруване имат нова визия.

До изчерпване на ваучерите, отпечатани със старата визия, в обръщение ще бъдат и двата вида подаръчни ваучери.

Визиите на ваучерите можете да видите тук.

Увеличение на необлагаемата сума на ваучерите за храна

Уважаеми партньори,

С изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, окончателно приети на 03.12.2020г., необлагаемата сума на социалните разходи, предоставени под формата на ваучери за храна се увеличава от 60 лв. на 80 лв. месечно.

Промяната е публикувана в Държавен вестник, брой 104 от 08.12.2020г. и влиза в сила от 01.01.2021г..

Kaufland ваучери за храна с нова визия

От 01 август 2020г. Кауфланд Сървис започва отпечатване на ваучери за храна с нова визия.

До изтичане на валидността на ваучерите, отпечатани със старата визия, в обръщение ще бъдат и двата вида ваучери за храна.

Ваучери за осребряване ще се приемат, както и досега, до 1 месец след изтичане на валидността им.

Визиите на ваучерите можете да видите тук.

Преустановява се издаването на фактури при закупуване на подаръчни ваучери

Уважаеми партньори,

Във връзка с промените в закона, касаещи намаляването на ДДС за детски храни, пелени и книги от 20% на 9%, считано от 01.07.2020г., Кауфланд Сървис преустановява издаването на фактури при закупуване на подаръчни ваучери.

Възстановява се издаването на фактури при пазаруване с подаръчни ваучери, закупени след 30.06.2020г..

Kaufland ваучери за храна вече и в супермаркети СиБиЕс

От началото на месец май 2020г. имате възможност да използвате Вашите Kaufland ваучери за храна вече и в супермаркети СиБиЕс.

Към момента веригата разполага с 13 търговски обекта на територията на градовете Стара Загора, Нова Загора и Чирпан, които се присъединиха към нашата търговска мрежа.

Начин на работа във връзка с разпространението на COVID-19

Уважаеми партньори,

Кауфланд Сървис продължава да предоставя услуги на своите клиенти и доставчици, без промяна в нормалния режим на работа.
Поръчки, доставки и осребряване на ваучери за храна ще продължава да се осъществява по познатия Ви начин.
Възможно е да има известно забавяне при обработката на заявки, фактури и разплащания, за което предварително се извиняваме.
Kaufland носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.
Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип, клиентите и партньорите ни.
Можете да се запознаете с тях тук.

Квоти ваучери за храна 2020

Уважаеми партньори,

Ваучерите за храна в България са на квотен режим, като общата годишна квота се определя всяка година при гласуване на Закона за държавния бюджет.

За 2020г. е определена годишна квота в размер на 350 милиона лева.

С така отпуснатото увеличение от 30 милиона лева, квотата ще бъде абсолютно достатъчна за нуждите на пазара през 2020г. и поръчките ще бъдат обслужвани регулярно.