Кои сме ние

Кауфланд Сървис ЕООД е част от Schwarz групата и лицензиран оператор на ваучери за храна от 2012 г. Дружеството отпечатва ваучери за храна съгласно Наредба №7/2003 на МТСП и МФ, Наредба №11/2005 на МТСП и МЗ и чл.209 от ЗКПО. Вече 11 години помагаме на работодателите, които ни се довериха, да мотивират своите служители.
С индивидуален подход, екипът ни от професионалисти ежедневно се стреми да удовлетворява изискванията на всички наши клиенти.
Търговската ни мрежа постоянно се разраства, помагайки на партньорите ни да увеличават оборота и клиентите си.
От началото на 2024 Кауфланд Сървис е лицензиран оператор на ваучери за храна на електронен носител.

Нашата култура

Като част от международна търговска компания, ние се фокусираме върху резултатите, динамиката и коректното отношение. Това са ценностите, които ни мотивират. На тях се базира и нашият модел на управление. Така ние правим промените възможни и постигаме нашите цели. Научете повече и открийте това, което ни мотивира.

Нашите фирмени ценности

Фирмените ни ценности са водещи принципи, формиращи поведението ни. Те направляват нашите разбирания, решения и действия всеки ден. Oпределят това, което е важно за нас и което ни мотивира.
Постигнатите резултати са фундаментът на нашия успех. Той изисква действия, целеустременост, смелост и страст. Това важи както за всеки отделен служител, така и за целия екип.
Динамиката е силата, с която усъвършенстваме вече постигнатите добри резултати и създаваме нещо ново. Тя е основа за готовността и способността за промяна, както и решителното поемане на отговорност. Чрез нея ставаме все по-добри в прилагането на нововъведения.
Коректността се основава на уважението и респекта. Тя е стабилна опора на нашата съвместна работа, базирана на взаимно доверие. Чрез нея постигаме последователно своите цели.

Нашите ръководни принципи като обещание към служителите

Нашият ръководен модел „Дай пет!“ следва нашите принципи и ценности на съвместна работа в компанията, независимо от йерахията. Тези принципи са наш ангажимент и същевременно обещание към нашите служители.
Управлението е основна задача на всеки ръководител и е част от работното ежедневие. Всички ние в Kaufland Service преследваме една и съща цел, която излиза отвъд рамките на екипа и йерархичните нива. С умело ръководене подсигуряваме единни принципи на съвместна работа на всички в компанията. Нашите ръководители възприемат себе си като част от екипа и поставят общия успех на преден план.

Compliance

Нашата фирмена култура е формирана на основата на ясна отговорност и доверие. Съобразеното с правните норми поведение и лоялната конкуренция са неразделна част от нашите делови дейности и важна предпоставка за трайното гарантиране на нашия фирмен успех.
Наша първостепенна задача е да се избягват рискове, които застрашават доверието на клиенти и делови партньори. С оглед на това, създадохме Compliance Management System. Чрез нейните инструменти и мерки нашите служители биват предупредени за правни рискове и подпомагани да ги преодоляват в ежедневната си дейност.

Те ни се довериха

Лого Язаки
Лого Виваком

Лого Оргахим

Лого Оргахим Резинс
Лого Русе Кемикълс

Лого Ролман
Лого Биовет
Лого Килъри
Лого Юсис
Лого Айко
Лого Мьомакс
Лого Агенция Щит
Отиди в началото