Ваучерите за храна като социална придобивка

Предимствата на Кауфланд Сървис

Ваучери за храна по Наредба № 7 или Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11?

Ваучери за храна по Наредба № 7

  • Оптимизиране на разходите за работодателите
  • Освобождават от данък и осигуровки върху сумата до 200лв месечно
  • Опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите
  • Увеличение на месечното възнаграждение за служителите
  • Лесна употреба

Ваучери за храна или Ваучери за безплатна храна

Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11

  • Оптимизиране на разходите за работодателите
  • Освобождава от данък и осигуровки без ограничение на сумата
  • Опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите
  • Увеличение на месечното възнаграждение
  • Лесна употреба

С Наредба № 11 се определят условията и реда за осигуряване на безплатна храна за работници и служители, които работят в предприятия със специфични условия на труд.

Допълнителни услуги

Ние ценим Вашето време. Затова предлагаме допълнителни услуги:

Важни документи

Тук можете да намерите необходимата информация относно поръчките, доставките и осребряването на ваучери за храна:


Визия Kaufland ваучери за храна

Бланка за поръчка на ваучери за храна на хартиен носител.xlsx

Бланка за осребряване на ваучери за храна на хартиен носител.xlsx

Списък на операторите на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, както и обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2024 г.

Заповед на министъра на финансите ЗМФ-6 от 02.01.2024 г. за определяне размера на индивидуалната квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител и общия брой на индивидуалните квоти за 2024 г.

Наредба №7 за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна

Закон за коропоративното подоходно облагане

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна

Принципи на защита на данните

Отиди в началото