Търговски обекти


Търговската мрежа на Кауфланд Сървис включва над 2 800 търговски обекта.

Актуален списък на обектите, които приемат Kaufland ваучери за храна на хартиен и електронен носител, можете да откриете тук.

Моля да имате предвид, че към настоящия момент ПОС терминалите на някои банки (ОББ АД, Юробанк АД) приемат само контактни плащания с Kaufland е-ваучери (с чип и ПИН).

Те са част от партньорската ни мрежа

Лого Бозмов
Лого Славекс
Лого Финес
Лого СВА
Лого Ешрефоглу
Лого КАМ

Предимства на Kaufland е-ваучер

  • Модерно, лесно и удобно дигитално решение;

  • Оптимизиране на процесите по обработка и администриране при работодателите;

  • Осигурено удобно и бързо безконтактно плащане на POS терминал;

  • По-високо ниво на сигурност и защита с PIN код;

  • Възможно плащане с точност до стотинка;

  • Проверка на баланс и остатъчна стойност;

  • Постоянно развиваща се търговска мрежа;

Kaufland e-ваучер

Срокът на валидност, транзакциите и наличността на дигиталните ваучери могат да бъдат проверени в портала на картовия оператор https://www.e-voucher.bg/.
Като допълнителна защита е предоставена възможност за блокиране на картата от страна на картодържателя за случаите, когато това е необходимо.

Предимства за работодателите


Предимства за служителите


Предимства за търговците


Отиди в началото